ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยแกรนด์มาซซาจหัวหิน เปิดรับสมัครเรียนนวดแผนไทย..นวดเท้า..นวดน้ำมัน ประจำเดือนสิงหาคม รุ่นนี้รับสมัครเพียง10คนเท่านั้นนะคะและรุ่นนี้พิเศษสุดๆมีสอนภาษาอังกฤษเสริมให้ด้วยวันละ1ชั่วโมงสอนโดยครูผู้ชำนาญจากประเทศเยอรมัน..มีสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัฏิ ควบคุมการสอนโดยอ.บุญประเสริฐ มหินชัย สนใจติดต้อสิบถามได้ที่091_8782358 086_6809537
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมธุรกิจหัวหิน แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่ช้อปปิ้ง